del Email Print

Green Cities værktøjer

 

Green Cities-kommunerne er forpligtede til at anvende forskellige værktøjer for at leve op til visionen om et bæredygtigt samfund. Værktøjerne er ligeså vigtige for kommunerne at leve op til som de fælles mål. Værktøjerne kan anvendes forskelligt og tilpasses de enkelte kommuners virkelighed.
Værktøjskasse: Sådan arbejder vi med grønne indkøb

 
Green Cities har udviklet en værktøjskasse henvendt til kommuner, der ønsker at arbejde med grønne indkøb. Værktøjskassen hedder ”Sådan arbejder vi med grønne indkøb".
 

I menuen til venstre kan du læse mere om værktøjerne og se, en status for hvordan kommunerne arbejder med dem.

 

Herunder kan du læse lidt mere om de fem værktøjer:

 

Grønne indkøb

Medlemskommunerne skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet ved indkøb af varer og tjenesteydelser – herunder bygge- og anlægsopgaver. Dette kan enten ske gennem en grøn indkøbspolitik for kommunen eller gennem andre tiltag, der sikrer, at kommunen efterlever en grøn indkøbspolitik.

 

Green Cities har i mange år haft fokus på at gøre det lettere for kommuner at købe grønt og har udviklet en værktøjskasse, der kan anvendes af offentlige indkøbere. Her kan du finde en lang række specifikke råd og vejledninger til: 
  • Udvikling af en grøn indkøbspolitik
  • Hvilke miljøkrav du kan stille til produkt og ydelser
  • Hvordan indkøbsprocessen bedst gribes an
  • Hvordan man udarbejder en markedsanalyse

 

Miljøledelse 

Miljøledelse er et værktøj, som sikrer, at der arbejdes systematisk med miljø i hele kommunen, og at der følges op på miljøarbejdet. Dermed er miljøledelse et stærkt værktøj til at forankre miljøarbejdet bredt i kommunen. 

 

Grønt regnskab 

For at følge de fælles mål er det væsentligt at kende sin egen kommunes miljøpåvirkning. Et grønt regnskab eller en anden opgørelse af medlemskommunernes miljøpåvirkning er derfor påkrævet. Udover resultaterne på miljøområdet kan de grønne regnskaber også fortælle om indsatserne og "de gode historier", der kan tjene som inspiration for andre.

 

Bæredygtighed i planlægning og udvikling i kommunen

Medlemskommunerne skal arbejde med bæredygtighed som et gennemgående element i planlægningen og udviklingen af kommunen. Bæredygtighed er et fundament, der skal afspejles i alle kommunens politikker.

 

Inddragelse af borgere og virksomheder i miljøarbejdet

Medlemskommunerne skal inddrage borgere og virksomheder, så miljøarbejdet bliver bredt forankret i kommunen.