del Email Print

Trafik

 

Vi vil sikre mobilitet og tilgængelighed på et bæredygtigt grundlag. Mobilitet og tilgængeligheden skal fastholdes både i byerne og mellem by og land.

 

I Green Cities arbejder vi på at nedbringe CO2-udslippet og energiforbruget i den kollektive og private trafik og på at sikre tilgængelighed for alle på et bæredygtigt grundlag.

 

 

Trafikmål

  • Af den samlede trafik i medlemskommunerne skal cykeltrafikken og den kollektive trafik samlet set være øget med 25 % i 2020 – alternativt skal biltrafikken reduceres med 25 %, målt i forhold til 2010.
  • I 2025 er mindst 50 % af biltransporten baseret på alternative drivmidler.
  • Mængden af ultrafine partikler i byluften skal nedbringes inden 2015.