del Email Print

Carbon 20

 

Projektet Carbon 20 arbejdede fra 2011-2013 med at udvikle metoder til, hvordan kommunerne kan støtte op om energibesparelser i små og mellemstore virksomheder. Der er blevet arbejdet med at finde nye veje til at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima.
I løbet af projektperioden har Carbon 20 opnået flotte resultater:

 

  • 119 virksomheder har gennem deres projektdeltagelse nedbragt deres udledning af drivhusgasser med 21,5 % i gennemsnit over en treårig periode.
  • En model for samarbejde mellem kommuner, energiselskaber og virksomheder om energibesparelser. Modellen understøttes af praktiske guidelines til kommuner.
  • 11 innovationsprojekter om energibesparelser. Carbon 20 virksomhederne har samarbejdet med eksperter og universitetsstuderende.
  • Anbefalinger til, hvordan kommuner understøtter grøn vækst.

 

I løbet af projektet har kommuner, virksomheder og universiteter samarbejdet om tiltag lige fra klimamad og skovrejsning til vejbrønde og serverrum. De energiscreeninger, der er foretaget i virksomhederne, viser, at der især er store energibesparelser at hente ved opsætning af LED-belysning, temperaturregulering i serverrum og isolering af bygninger.

Læs mere om projektets resultater og anbefalinger her (pdf) >>

Projektet har løbet i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2013 og har været støttet af EU LIFE+ midler.

 

Et Green Cities-projekt
Carbon 20 er udviklet af Green Cities-kommunerne Allerød, Albertslund, Ballerup, Kolding, Herning og København. Næstved Kommune har desuden været partner i projektet sammen med Kommunernes Landsforening, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Business Kolding og Gate 21. 
Green Cities er et samarbejde mellem seks kommuner, der arbejder mod 16 politisk vedtagne mål på klima- og energiområdet. Du kan læse mere om Green Cities her.

 

Albertslund Kommune har ledet projektet 
Carbon 20 har været ledet af Albertslund Kommune, der har haft projektleder Lone Kelstrup ansat. Lone Kelstrup er ansat i Gate 21