del Email Print

Om Green Cities-samarbejdet

 

Green Cities blev etableret i år 2000 og opløst i 2016.

 

I 2000 tager Albertslunds borgmester Finn Åberg kontakt til sine borgmesterkolleger i København og Ballerup. Han vil skabe et fællesskab for kommuner, der vil gøre mere for miljøet end lovgivningen dikterer. Green Cities bliver således stiftet under navnet Dogme2000 af kommunerne Albertslund, Ballerup og København.

 

Siden er medlemsskaren udvidet så blandt andet Herning kommer med i 2001, Kolding i 2006 og Allerød i 2009, hvor samarbejdet også skifter til navnet Green Cities.

 

I 2004 bliver Green Cities bevilget 8 mio. kroner til et EU LIFE-projekt. I projektet udvikles model for kommunal miljøledelse og –samarbejde, og fører til, at der formuleres en ny og mere konkret samarbejdsaftale i 2007. Samarbejdsaftalen har siden været det fælles omdrejningspunkt, og målsætningerne er undervejs blevet opjusteret for at fastholde et højt ambitionsniveau i samarbejdet. Pejlemærket har været visionen om et bæredygtigt samfund.

 

I 2011 får Green Cities endnu en gang EU-støtte – 8 mio. - til et fælles projekt, Carbon20, der handler om reduktion af CO2 fra små og mellemstore virksomheder. Kommunernes tilsyns-medarbejdere har sammen med energiselskaber hjulpet 119 virksomheder i Green Cities-kommunerne til CO2-besparelser. I gennemsnit reducerer virksomhederne deres CO2-udledning med 21 % over tre år.

 

Samarbejdet har også haft fokus på politiske mærkesager, og det har blandt andet resulteret i møder med forskellige folketings-politikere. Green Cities mødes i 2012 med daværende klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard vedrørende den kommende energiaftale og i 2014 med daværende klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen for at videregive resultater og erfaringer fra Carbon 20-projektet i august 2014. I august 2015 mødes Green Cities med Mogens Lykketoft, formand for FN’s generalforsamling, for at give ham danske erfaringer med bæredygtige udviklingsmål med til FN.

 

Læs her mere om baggrunden for Green Cities ophør.