del Email Print

Økologi

 

Vi vil fremme økologisk fødevareproduktion lokalt og nationalt ved at øge produktionen og anvendelsen af økologiske fødevarer.

 

Ved at satse på økologi i kommunernes institutioner og virksomheder er vi blandt andet med til at nedbringe forureningen af grundvandet forårsaget af pesticider, fremme den biologiske mangfoldighed, højne dyrevelfærden og sundere fødevarer.

 

 

 

Økologimål

  • Mindst 75 % af det kommunale fødevareforbrug er økologisk ved udgangen af 2015
  • Mindst 20 % af landbrugsarealet indenfor kommunegrænsen er økologisk ved udgangen af 2025