del Email Print

Natur

 

Vi vil bevare og udvikle naturen til gavn for dyr, planter og mennesker.

 

Green Cities lægger vægt på, at der er rige og varierede muligheder for oplevelser i naturen - og på, at vi paser godt på vores natur. Den skal derfor plejes efter økologiske principper og have en høj biologisk mangfoldighed.

 

 

 

Naturmål

  • Vi øger den biologiske mangfoldighed inden 2015
  • Vi øger tilgængeligheden til, anvendelse af og kendskabet til vores natur, herunder bynær natur