del Email Print

Grundvand

 

Vi arbejder aktivt for rent og rigeligt grundvand.

 

Rent og rigeligt drikkevand er en afgørende faktor for god livskvalitet. Rent grundvand er mange steder en knap ressource, og flere kommuner er nødt til at importere rent drikkevand. I Green Cities arbejder vi for at sikre alles ret til rigeligt rent grundvand ved at beskytte grundvandsområder og begrænse vores forbrug af grundvand.

 

 

Mål for grundvand: 

  • Vi beskytter de boringsnære områder og grundvandsdannende oplande.
  • Vi nedbringer vandforbruget i kommunen og påviser en årlig reduktion med henblik på at opnå:

    - Et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter/døgn i 2015.

    - En reduktion i vandforbruget i de kommunale bygninger på 25 % i 2020 i forhold til 2010.
    - Et ledningstab fra vandværkerne på maksimalt 5 % i 2020.