del Email Print

Cases 

 

Herunder kan du se en samlet oversigt med eksempler på kommunernes arbejde med at nå målene indenfor klima, grundvand, økologi, natur, trafik, affald og værktøjer.

 

Arbejdet med CO2-neutral el- og varmeforsyning:

Kolding: Fjernvarme fra flis i 2017

 

Arbejdet med reduktion af CO2-udslippet:

Albertslund: Katalytisk afiltning – det er simpel kemi

Allerød: Stor interesse for termografi – homeparties og Allerøds erhvervsliv har fået et grønt råd
Herning: Nye store solcelleanlæg er på vej

Kolding: Energi til dig og din landsby

 

Grundvandsbeskyttelse

Kolding: Ubenyttede brønde og boringer kan skade drikkevandet og Ny skov beskytter grundvandet
 

Borgernes vandforbrug

Albertslund: Vandsparekonkurrence

København: Vandbarer under Eurovision Song Contest og Kulturhavn 

 

Økologiske fødevarer

Albertslund:De sidste procenter

Allerød: Rådhusets kantine rykker på økologi

Kolding: Flotte resultater med Øko++

København: Økoløft hos Københavns Madservice

 

Biologisk mangfoldighed:

Allerød: Klimatilpasning og nyt rekreativt område 
Herning: 1000 mariehøne-edderkopper i Grindeskov Krat og Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk 

Kolding: Løvfrøer invaderer regnvandsbassiner

København: Ny naturpark på Amager 

 

Tilgængelighed

Kolding: Lancering af oplevelsesportalen oplevkolding.dk

København: Oversete nyheder - fra Krinsen, Kgs. Nytorv

 

Fremme cykel- og kollektiv trafik

Allerød: Cykelfremme integreres i byudvikling i Allerød 
Herning: Bagerkampagne skal få flere til at cykle

Kolding: PendlerCykelParkeringspladser 

København: Ny genvej med Cykelslangen

 

Alternative drivmidler

Kolding: Tank brint på bilen – vi gør det i Kolding

 

Arbejdet med at nedbringe mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdningerne

Albertslund: Ny affaldsløsning i Galgebakken 

Herning: Fokusuger på genbrugspladsen
Kolding: Fokus på 'småt brændbart' og Skradiade

København: Forsøg med mælkekartoner og pizzabakker