del Email Print

Affald

 

Vi vil bidrage aktivt og ambitiøst til øget genanvendelse.

 

Affald er en stor belastning for vores miljø, fordi det tærer på vores ressourcer, udleder CO2 i atmosfæren og øger mængden af miljøskadelige stoffer i naturen ved bortskaffelse.

 

 
 

Affaldsmål

  • 30% reduktion af mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger i 2018 i forhold til 2010.
  • 25% genanvendelse af plast og 20% genanvendelse af metal fra husholdninger i 2018 i forhold til potentialet.