• ”Veje til et bæredygtigt samfund – fra vision til virkelighed”

  Green Cities Efterårskonference bliver i år holdt den 23. okt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

   

 • Green and lean: Kommunerne leverer forbedret konkurrenceevne

  De største energibesparelser er naturligt nok lettest at hente i de store virksomheder. Men er det godt nok kun at plukke de lavthængende frugter? 

   

 • CO2-mål under pres

  I 2013 var der mere kulbaseret strøm i forsyningsnettet. Primært af denne årsag oplever flere Green Cities-kommuner mindre stigninger i CO2-udledningen. Det viser den netop offentliggjorte årsrapport fra det kommunale miljøsamarbejde.

   


   


Hvad er Green Cities?

Green Cities er et tæt og forpligtende
samarbejde mellem Albertslund, Allerød,
Ballerup, Herning, Kolding og Københavns kommuner.

 

En Green Cities-kommune gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.


Carbon 20

Det er lykkedes for over 100 virksomheder at reducere deres CO2 -udledning ved at deltage i Carbon 20- projektet. 

Natur

Læs rapporten med Green Cities nye strategi for at fremme den biologiske mangfoldighed.

 

Hvem er Green Cities?