• Ambitiøs cykelplan København

  140.000 cyklister på de tættest befærdede vejstrækninger i København kan nu se frem til mere albuerum på cykelstierne.  

   

 • Puljen til Grønne Ildsjæle er åben!

  Går du rundt med en grøn ildsjæl i maven? Så grib chancen og søg om at få del i Miljøministeriets pulje til grønne ildsjæle på i alt 10 mio. kr. Pengene kan søges frem til 15. maj.

   

 • Fra skrald til genbrug

  Genbrugs-projektet 'Fra skrald til genbrug' i Herning får 300.000 kr. fra Miljøministeriet.

   

 • Kolding har fået en grøn Facebook-side

  For at klæde borgerne på til at blive mere grønne og miljøbevidste, har Kolding Kommune lanceret en ny Facebookside, Grøn i Kolding.

   

 • Sæt kryds i kalenderen: Grøn indkøbsuge

  Uge 45 er 'Grøn Indkøbsuge', hvor du kan blive opdateret med den nyeste viden om bæredygtige indkøb. Det er et fælles nordisk initiativ, som er koordineret af Sekretariat for Grønne Indkøb.  

   

 • Hvem skal drive den bæredygtige udvikling?

  Bæredygtig udvikling kommer ikke af sig selv og skabes kun i et samarbejde mellem flere parter: Stat, regioner, kommuner, virksomheder og borgere. Men hvem skal tage førertrøjen på lokalt?

   

   


Hvad er Green Cities?

Green Cities er et tæt og forpligtende
samarbejde mellem Albertslund, Allerød, Herning, Kolding og Københavns kommuner.

 

En Green Cities-kommune gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.


Carbon 20

Det er lykkedes for over 100 virksomheder at reducere deres CO2 -udledning ved at deltage i Carbon 20- projektet. 

Natur

Læs rapporten med Green Cities nye strategi for at fremme den biologiske mangfoldighed.

 

Hvem er Green Cities?