• ”Veje til et bæredygtigt samfund – fra vision til virkelighed”

  160 deltagere hørte om bæredygtig udvikling på Green Cities Efterårskonference den 23. okt. i Allerød. 

   

 • Gigantisk timeglas med solceller vinder LAGI 2014

  Argentiner blev vinder af årets LAGI-konkurrence, der sætter fokus på kunst, som kombinerer design og bæredygtighed.

   

 • Når halve grise bliver til god økonomi og mere økologi

  Københavns Kommune har en ambitiøs målsætning om 90 % økologi før 2015. Det betyder, at især plejehjem skal være opmærksom på at få kødet med.

   

   

 • Herning Kommune udvikler ny model for cirkulær økonomi

  Herning Kommune vil genbruge og genanvende arbejdsbeklædning. Det skal kunne mærkes både på indkøbsbudgettet, på CO2-regnskabet og i den lokale tekstilbranche.
   

 • Energipromenade vinder Green Cities-pris

  Green Cities-prisen i LAGI 2014-konkurrencen gik til kunstværet Energy Promenade. Den består af smukke, farvestrålende vindturbiner, der kan producere energi til knap 500 husholdninger – afhængig af vindforholdene.

   


Hvad er Green Cities?

Green Cities er et tæt og forpligtende
samarbejde mellem Albertslund, Allerød,
Ballerup, Herning, Kolding og Københavns kommuner.

 

En Green Cities-kommune gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokalsamfund.


Carbon 20

Det er lykkedes for over 100 virksomheder at reducere deres CO2 -udledning ved at deltage i Carbon 20- projektet. 

Natur

Læs rapporten med Green Cities nye strategi for at fremme den biologiske mangfoldighed.

 

Hvem er Green Cities?